ป่าใส่เสื้อแห่งดอยผ้าห่มปก


เส้นทางเดินเข้าสู่ป่า

       
ป่าแปลกๆ   บรื๋อ!!!  น่ากลัวไดโนเสาร์ออกมาจัง


ป่าใสเสื้อ เสื้อของป่า 


เดินในป่า


ดูนก


ชมไม้


ถ่ายรูป


ค้นหาไดโนเซารัส

     


ชมพรรณไม้


เดินมาราธอน


ผลไม้ป่า