ดอยผ้าห่มปก ต่างช่วงเวลา จากทริปของทัวร์ดอย

e2001 e2002 e2003 e2004 e2005
e2001.jpg e2002.jpg e2003.jpg e2004.jpg e2005.jpg
e2006 e2007 e2008 e2009 e2010
e2006.jpg e2007.jpg e2008.jpg e2009.jpg e2010.jpg
e2011 e2012 e2013 e2014 e2015
e2011.jpg e2012.jpg e2013.jpg e2014.jpg e2015.jpg
e2016 e2017 e2018 e2019 e2020
e2016.jpg e2017.jpg e2018.jpg e2019.jpg e2020.jpg
e2021 e2022 e2023 e2024 e2025
e2021.jpg e2022.jpg e2023.jpg e2024.jpg e2025.jpg
e2026
e2026.jpg