บรรยากาศยามเช้าบนยอดดอยผ้าห่มปก จากทริปของทัวร์ดอยปีก่อนๆ 

001 002 003 004 005
001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg
006 007 008 009 010
006.jpg 007.jpg 008.jpg 009.jpg 010.jpg
011 012 013 014
011.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg