ดอกไม้ ผีเสื้อ พืชพรรณ

       

           

     
ภาพขวาเป็นซากผีเสื้ออิมพีเรียลเป็นผีเสื้อหายากที่พบบนดอยผ้าห่มปก ยังไม่สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เหมือนสมิงเชียงดาว