ดอยผ้าห่มปก  ดอยฟ้าห่มปก

หน้าแรกทัวร์ดอย

วิวยามเย็นด้านหลังแค้มป์

นั่งชมพระอาทิตย์ตก

บรรยากาศหลังแค้มป์

เมื่อสิ้นแสงตะวัน

   

ยามเช้าหลังแค้มป์

 

ที่จุดชมวิว จุดเดียวกับภาพบน

มุมเดิมกับข้างบน

มุมเดิมๆ หลบมาทางขวานิดนึง

ผู้สองอายุก็เที่ยวได้ ไม่ต้องเดินไปไหนไกล นอนเฝ้าแค้มป์ก็สวยเหลือล้นแล้ว

ชมภาพมุมกว้างดีกว่าครับ

จริงๆ แล้วจุดนี้ไม่ใช่จุดชมทะเลหมอก จุดชมทะเลหมอกสวยกว่าเพราะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นด้วย ฝั่งนี้ทิศตะวันตก