ดอยผ้าห่มปก  ดอยฟ้าห่มปก

หน้าแรกทัวร์ดอย

วิวทะเลหมอกด้านหลังแค้มป์

ชมภาพมุมกว้างดีกว่าครับ

จริงๆ แล้วจุดนี้ไม่ใช่จุดชมทะเลหมอก จุดชมทะเลหมอกสวยกว่าเพราะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นด้วย ฝั่งนี้ทิศตะวันตก