ดอยผ้าห่มปก  ดอยฟ้าห่มปก

หน้าแรกทัวร์ดอย

ที่จุดชมวิว

วิวใสๆ

วิวในยามเย็น

วิว

 

 

มุมเดิมในยามเช้า

 

แจ่ม

ท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะ เฉพาะในกลุ่มของท่านเอง  8 -16 ท่าน  กำหนดวันเดินทางตามความสะดวกของท่าน