ดอยผ้าห่มปก  ดอยฟ้าห่มปก

หน้าแรกทัวร์ดอย

วิวยามเย็นบนยอดดอยผ้าห่มปก

วิวด้านซ้าย

วิวยอดดอย

วิวด้านขวา เห็นดอยเชียงดาวอยู่ไกลๆ

 

วิวพระอาทิตย์ตกมองจากยอดดอย