สัปดาห์แรกของเดือนตุลา น้ำเยอะ เต็มๆ ทุกหน้าผา แต่ว่าต้องเดิน