ทีลอซู  เดือนตุลาคม  กลางเดือน  ทริปเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 

เป็นทริปช่วงฤดูฝน รถเข้าไม่ได้จึงต้องเดิน  ปริมาณน้ำเยอะ บนดอยหัวหมดไม่มีดอกเทียนแล้ว

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู
001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg
006 007
006.jpg 007.jpg 008.jpg 009.jpg

โปรแกรมท่องเที่ยว ทัวร์ดอย

เขาสก - เขื่อนรัชชประภา  รายละเอียด

ทัวร์เชียงราย ภูชี้ฟ้า ดอยตุง   รายละเอียด

ทัวร์แม่ฮ่องสอน ปางอุ๋ง ปาย ห้วยน้ำดัง เชียงหใหม่   รายละเอียด