ทีลอซู  เดือนกันยายน  ทริปเมื่อวันที่ 9 ก.ย. 

ทริปช่วงฤดูฝน รถเข้าไม่ได้ต้องเดิน  ปริมาณน้ำก็ยังเยอะ น้ำตกเต็มทุกหน้าผา ดอกเทียนบนดอยหัวหมดออกดอกสะพรั่ง

002
001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg
007
006.jpg 007.jpg 008.jpg 009.jpg 010.jpg