หน้าเวบทัวร์ดอย                              หน้าแรก ดอกไม้                               หน้ารวมภาพดอกไม้

ดอกซากุระจีน ปลูกอยู่ทั่วไปตามริมถนนและตามสวนสาธารณะ ออกดอกในเดือนมีนาคม บานไปทั่วทั้งบ้านทั้งเมือง