หน้าเวบทัวร์ดอย                              หน้าแรก ดอกไม้                               หน้ารวมภาพดอกไม้

ฝิ่นประดับ ที่แปลงไม้ดอกกลางแจ้งในสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง จะออกดอกเยอะมากในช่วงเดือนกุมภาพันธ์