หน้าเวบทัวร์ดอย                              หน้าแรก ดอกไม้                               หน้ารวมภาพดอกไม้

ดอกท้อ ท้อเป็นไม้ผลเมืองหนาวที่ปลูกมาบนดอยอ่างขาง ออกดอกในช่วงปลายเดือนมกราคม-เดือนกุมภาพันธ์