การผลิตกิ่งพันธุ์องุ่นคุณภาพดี

กิ่งพันธุ์องุ่นที่จัดทำมี 3 ชนิดพันธุ์ได้แก่ 

1.  องุ่นดำผลกลมแบบมีเมล็ด  จากต้นที่ปลูกไว้หน้าบ้านในกรุงเทพฯ  เริ่มแรกได้พันธุ์มาจากไร่องุ่นแถวปากช่อง เป็นพันธุ์ที่ปลูกได้ผลดีที่บ้านผม ใบสวย ใบหนา ติดผลง่าย ผลเยอะ พวงใหญ่ แต่ผลจะเบียดกัน พวงแน่น

2.  องุ่นดำผลรีแบบมีเมล็ด พันธุ์จากไร่องุ่น เป็นพันธุ์ที่ปลูกกันมากแถวปากช่อง วังน้ำเขียว  ผลใหญ่กว่าพันธุ์แรก ผลไม่เบียด พวงไม่แน่น แต่ยังไม่เคยทดลองปลูกในเมือง

3.   องุ่นเขียวไวน์มะละกา มีเมล็ด คือองุ่นเขียวที่เห็นทั่วไปในท้องตลาด เป็นพันธุ์ที่เกษตรกรปลูกกันมากแถวบ้านแพ้ว ผลรี พวงยาว ไม่แน่ ทนแล้ง ปลูกที่ต่ำได้ ใบไม่สวย

ขั้นตอนการผลิตกิ่งพันธุ์องุ่น

นำตาของกิ่งพันธุ์ดีที่ต้องการไปติดกับตาของตาองุ่นป่าซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีระบบรากดีหาอาหารเก่ง และทนต่อโรคราในดินได้ดี วิธีการทำ

1. ตอนกิ่งที่ใช้เป็นต้นตอ รอจนรากดีแล้ว

2. นำตาองุ่นพันธุ์ดีที่ต้องการมาติดบนกิ่งต้นตอ

ปาดตาที่กิ่งตอออก จากนั้นก็ปาดเอาตากิ่งพันธุ์ดีมาติดแล้วก็พันธุ์ด้วยผ้าเทปแบบย่อยสลายได้ เมื่อตาแตกดีแล้ว ทิ้งไว้สักระยะผ้าเทปจะเปื่อยหลุดออกเอง

 

ต้นตอที่ตอนมาเพื่อใช้สำหรับการติดตา เมื่อรากดีแล้วก็นำมาติดตาแล้วปลูกลงถุงดำ
กิ่งพันธุ์ที่ติดตาเสร็จเรียบร้อยรอปลูก แยกชนิดพันธุ์โดยใช้เทปสีต่างกัน
จากนั้นก็นำมาปลูกลงถุงดำเพื่อรอให้ตาพันธุ์ดีที่ติดไว้แตกยอด

  

      

รอจนกระทั่งตาพันธุ์ดีที่นำมาติดไว้ติดดีแล้วจนแตกใบ

จากนั้นก็ตัดส่วนเกินทิ้งเหลือไว้แต่ตอและยอดของตาพันธุ์ดี พร้อมจำหน่าย

กิ่งพันธุ์องุ่น พันธุ์ต่างๆ

องุ่นดำผลกลมมีเมล็ด พันธุ์ที่ปลูกที่บ้าน กทม

องุ่นดำผลรีมีเมล็ด จากไร่องุ่นปากช่อง

องุ่นเขียวผลรี ไวน์มะละกา ปลูกที่วังน้ำเขียว

ติดต่อสอบถาม   kiwlom@gmail.com

ซุ้มหน้าบ้านผม ตั้งอยู่ที่เขตประเวศ กรุงเทพฯ เป็นองุ่นดำผลกลมมีเมล็ด เจริญเติบโตได้ดีแม้จะปลูกในกรุงเทพฯ

ผลองุ่นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำ

ผลองุ่นเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดำ ถ้าแก่จัดก็จะดำทั้งพวง

ผลองุ่นช่วงผลเล็กๆ