ตัดทิ้งเสียบ้าง ต้นจะได้ไม่โทรม เน้นปลูกเพื่อเป็นร่มเงาหน้าออฟฟิค