ผลองุ่น เริ่มเปลี่ยนสี จากผลเขียวเป็นแดง เมื่อผลสุกเต็มที่จะเป็นสีดำ