องุ่นกำลังสุก เปลี่ยนสีจากผลเขียวเป็นผลดำ ปลูกที่บ้านผม ในหมู่บ้านจัดสรร เขตประเวศ