องุ่นที่บ้านผม กรุงเทพ

 

องุ่นบ้านผม ในภาพขณะออกดอก  จนดอกบานและติดผล

กลับหน้าแรก  ดอกไม้   /  หน้าแรก องุ่น

องุ่นดอกตูม ดอกเยอะเลย ดอกบานแล้ว
ดอกเริ่มบาน ติดผลเล็กแล้ว
ติดผลเต็มต้นเลยครับ
องุ่นติดผลดก

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Contact us : Webmaster  :  kiwlom@gmail.com  โทร 
089-0197899  Update : 22/08/2550 11:06