องุ่นที่บ้านผม กรุงเทพ

 

องุ่นบ้านผม ในภาพขณะออกดอก  จนดอกบานและติดผล

กลับหน้าแรก  ดอกไม้   /  หน้าแรกองุ่น

องุ่น ติดผลเต็มต้น ทาวเฮาท์กับสวนองุ่น 1 ต้น พวงองุ่นบ้านผม
ผลเริ่มโตแล้วครับ
ติดผลทุกกิ่ง
ผลองุ่นเริ่มเปลี่ยนสี ผลใกล้จะสุก

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Contact us : Webmaster  :  kiwlom@gmail.com  โทร 
089-0197899  Update : 22/08/2550 11:08