องุ่นที่บ้านผม กรุงเทพ

 

องุ่นบ้านผม ในภาพขณะออกดอก  จนดอกบานและติดผล

กลับหน้าแรก  ดอกไม้   /  หน้าแรกองุ่น

ผลเริ่มใหญ่แล้วครับ มองไม่ชัด ต้องคลิกชมภาพใหญ่ กิ่งนี้ก็เยอะครับ
ร้านองุ่นบ้านผม มีพื้นที่เท่านี้เอง
ติดผลเต็มต้นเลยครับ
ภาพนี้เป็นชุดก่อนที่ผลสุกแล้ว

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Contact us : Webmaster  :  kiwlom@gmail.com  โทร 
089-0197899  Update : 22/08/2550 01:20