ไอซ์แลนด์ป๊อบปี้ ฝิ่นประดับสีสวยไร้พิษภัย ที่สถานเกษตรดอยอ่างขาง