ดอกทิวลิป ปลูกลงแปลงสีแดงสดใส จากงานพืชสวนโลก 2006 จ. เชียงใหม่ ชมใกล้ๆ   ภาพ 1 ภาพ 2 ภาพ 3