ดอกทิวลิป แท้ๆ จากฮอลแลนด์ จากงานพืชสวนโลก 2006 จ. เชียงใหม่