บานชื่อ ดอกไม้ ปลูกประดับบ้าน ปลูกง่ายๆ ดอกสวย ชอบแสงแดด  มีอีก บานชื่น1  / บานชื่น2 / บานชื่น3