บานชื่น ดอกไม้ประดับแปลง มีหลายสี ปลูกง่าย สวย  ชมภาพ บานชื่น 1 บานชื่น 2 บานชื่น 3