บานชื่น ดอกไม้สีสวย ปลูกประดับลงแปลงแบบในภาพนี้ก็สวย ปลูกใส่กระถางก็สวย บานชื่น 1 บานชื่น 2 บานชื่น 3