ทัวร์

ทัวร์

การเก็บรักษาเลนส์ถ่ายภาพ

 

การเก็บกล้องและเลนส์ 
หลังจากการนำกล้องออกใช้งานในสภาพความชื้นสูง เช่นบริเวณน้ำตก หรือถูกความชื้นจากเมฆหมอกเมื่อรอถ่ายทะเลหมอก หลังจากจบการเดินทางแล้วให้ทำให้กล้องและเลนซ์แห้งก่อนที่จะเก็บเข้าที่เก็บ โดยให้กล้องถูกแสงแดดบ้าง ให้เหมือนกันการถูกแสงแดดขณะใช้งาน จุดประสงค์เพื่อให้แสงแดดส่องผ่านเลนส์ซะบ้าง เพื่อไล่ความชื้นออกจากผิวเลนส์และภายในกระบอกเลนซ์ แต่อย่าวางกล้องตากแดดโดยตรง เพราะอาจจะร้อนเกินไปทำให้ยางในบางจุดของกล้องเสื่อมสภาพหรือเสียหายได้ 

ก่อนจะเก็บเข้าถุงให้วางผึ่งลมสัก 1-2 ชั่วโมงเพื่อให้ความชื้นระเหยออกไปให้แห้งเสียก่อน    จากนั้นจึงนำเข้าไปเก็บยังสถานที่เก็บ

โดยใส่ไว้ในตู้ดูดความชื้น ถ้าไม่มีตู้ดูดความชื้นให้เก็บไว้ในถุงพลาสติก ทำดังนี้คือ 

1. ถอดแบตเตอรี่ออก

2. นำกล้องออกจากซองหนัง แล้วนำไปใส่ไว้ในถุงพลาสติกใส ใส่สารดูดความชื้นไว้ในถุงด้วยเพื่อให้ดูดความชื้นที่ติดมากับกล้อง และเลนซ์ แล้วมัดด้วยหนังยางเพื่อป้องกันความชื้นจากภายนอกเข้า เผื่อการง่ายต่อการตรวจสอบถามชื้นในถุงกล้องจึงควรใส่ตัววัดความชื้นไว้ในถุงด้วย หากนานไปค่าความชื้นสูงขึ้นก็ให้นำกล้องออกมาคล้องคอเดินผ่านแดดให้เลนส์ได้ถูกแสงแดดบ้าง

ใส่ถุงรัดปากกันความชื้นเข้า ใส่ตัววัดความชื้นไว้ด้วยแล้วหมั่นตรวจดูสักเดือนละ 1-2 ครั้ง คอยระวังอย่าให้ความชื้นขึ้นสูงเกินกว่า 50%

3. หลังจากมัดปากถุงเรียบร้อยแล้ว ให้ถุงกล้องเก็บไว้ในที่ๆ โจรคิดไม่ถึงว่าจะเป็นที่เก็บของมีค่า ถ้าแยกถุงกล้องและเลนซ์ออกจากกันได้ก็จะเป็นการดี  ให้แยกเก็บถุงอุปกรณ์ไว้คนละที่กัน ถ้าโจรเข้าบ้านก็อาจจะเหลือบางถุงไว้ให้เราได้ใช้ต่อไป

4. ถ้ายังไม่ใส่กล้องและเลนส์ไว้ในถุงพลาสติก     จงอย่าเอากล้องเข้าไปเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าเป็นอันขาดเพราะในนั้นมีความชื้นสูง เลนส์จะเกิดราอย่างรวดเร็ว เมื่อเกิดราจะทำให้คุณภาพของเลนซ์ลดลงอย่างรวดเร็ว และไร้ค่าในที่สุด 

5. นำออกมาใช้บ้าง ลองกดชัตเตอร์เล่นบ้างเป็นบางครั้งสักเดือนละครั้งๆ ละหลายช๊อท

6. เปิดถุงพลาสติกออกคราวใดให้นำสารดูดความชื้นไปตากแดดเสียบ้าง

ถ้าหากคิดว่าการเก็บกล้องไว้ในถุงพลาสติกแล้วใส่สารดูดความชื้นเป็นเรื่องยุ่งยาก ก็ให้ซื้อตู้ป้องกันความชื้นมีหลายระดับราคาตั้งแต่หลายพันจนถึงเป็นหมื่นบาท  ในตู้มีการควบคุมระดับความชื้นอย่างดี การเก็บอุปกรณ์ทุกชิ้นไว้ในตู้ดูดความชื้นสามารถป้องกันราได้ดีที่สุดแต่ไม่สามารถป้องกันโจรได้ เพราะถ้าโจรเข้าบ้าน มันก็จะยกไปทั้งตู้ หรืองัดเอาอุปกรณ์ไปหมดทั้งตู้ ไม่เหลือไว้ให้ใช้เลย แต่การเก็บไว้ในถุงพลาสติก เราสามารถแยกใส่ถุงซุกไว้ในหลายๆ ที่ ถ้าโดนขโมยเข้าบ้านก็คงขนไปไม่หมด ให้เหลือไว้ใช้งานบ้าง 

วิธีการเก็บกล้อง

อุปกรณ์การเก็บกล้องคุณภาพดี ราคาถูก : ถูงพลาสติกใส่กล้อง  หนังยางรัดปากถุง  ซิลิก้าเจล   ตัววัดความชื้น

มัดปากถุงพลาสติกเพียงเล็กน้อยเพื่อให้ความชื้นผ่านได้

<< บรรจุกล้อง ( ที่ลดความชื้นแล้ว ), สารดูดความชื้นเพื่อให้ดูดความชื้นที่หลงเหลือ, ตัววัดความชื้นเพื่อตัวบ่งชี้ให้เรารู้ว่าตอนนี้ความชื้นในถุงมากจนเป็นผลเสียต่อกล้องหรือยัง

วิธีการตากสารดูดความชื้น...  วันใดแดดจัดให้เอาออกไปวางตากแดดวางบนหลังคารถเราที่ทำงานก็ได้ถ้าเห็นว่าฝนจะตกก็รีบออกไปเก็บแดดออกก็นำออกไปตากใหม่ ตากไว้ประมาณ 1-2 ชั่วโมง เมื่อคิดว่าแห้งดีแล้วก็ให้เก็บใส่ถุงพลาสติก ( อย่างไม่รั่ว ) ปิดมิดชิดด้วยหนังยางป้องกันความชื้นจากภายนอกเข้าก่อนการใช้งาน เก็บไว้อย่างนั้นจนหายร้อนแล้วจึงนำเข้าไปใส่ในถุงพลาสติกที่เก็บกล้อง อย่าเอาไปใส่ขณะที่สารดูดความชื้นยังร้อนอยู่เพราะไม่เป็นผลดีกับกล้อง

ภาพการตากสารดูดความชื้น

ภาพเปรียบเทียบสีของสารดูดความชื้น ( ซิก้าเจล )

<-- ซิลิก้าเจลที่ดูดความชื้นจนอิ่มตัวจะมีสีจาง จะไม่สามารถดูดความชื้นอีกได้ ต้องเอาไปตากแดด

เมื่อเอาไปตากแดดจนความชื้นระเหยออกไปหมด เม็ดซิลิก้าจะมีสีเข้ม ซึ่งหมายความว่าตัวมันเองแห้งสนิทและสามารถที่จะดูดความชื้นที่อยู่รอบตัวมันได้

แห้งสนิทแล้วก็นำมาเก็บใส่ถุงมัดปากถุง เอาไปใส่ในถุงกล้อง

ดูกันใกล้ๆ นี่แหล่ะ เม็ดซิลิก้าเจล สารดูดความชื้น ในสภาพที่พร้อมจะดูดความชื้น

เก็บรักษาให้ดีจะได้ไม่ต้องซื้อใหม่ให้เงินตรารั่วไหลออกนอกประเทศ