หน้าตาของเมล  เรียบง่าย  

ให้สังเกต  บนสุด  มีช่องแบบฟอร์ม ค้นหาจดหมาย เป็นการเสิร์ซหาจดหมาย  ง่ายๆ ไม่ต้องจัดหมวดหมู่ ใช้ระบบค้นหา รายแรกของโลก

ติดดาว หมายถึงจดหมายที่สำคัญ ก็ติดดาวซะ

การลบเมล  ไม่ต้องลบ เพียงแต่ย้ายลงไปเก็บไว้ในถังขยะ เท่านั้นเอง

ลิ้งเวบที่น่าสนใจ  |   ทัวร์เชียงราย  |  ทัวร์ปาย - ปางอุ๋ง   |  ทัวร์น้ำตกทีลอซู   |   ทัวร์เชียงใหม่   |