การจัดการ Accounts ของเรา เช่น เปลี่ยนรหัส เปลี่ยนชื่อ สารพัดเมนู เข้าที่  https://www.google.com/accounts/ โดยใช้ชื่อผู้ใช้เป็นเมลเต็มเช่น xxxx@gmail.com  รหัสก็คือ รหัสที่เข้าเมล   เมื่อไม่ต้องการใช้เมลแล้วก็ช่วย Delete Account ทิ้งด้วยนะครับ ตามเมนูล่าง

ลิ้งเวบที่น่าสนใจ  |   ทัวร์เชียงราย  |  ทัวร์ปาย - ปางอุ๋ง   |  ทัวร์น้ำตกทีลอซู   |   ทัวร์เชียงใหม่   |