บริษัททัวร์

 

ล่องแพแม่น้ำปาย

แม่น้ำปาย

แม่น้ำปายไหลผ่านตัวเมืองปาย ทำเกิดกิจกรรมท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวสนใจคือล่องแพไม้ไผ่ในแม่น้ำปาย หรืออีกแบบก็คือล่องเรือยางในแม่น้ำปาย จุดเริ่มต้นอยู่ทางตอนเหนืออำเภอปายขึ้นไปประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วลงมาตามแม่น้ำปาย ไปสิ้นสุดที่สะพานประวัติศาสตร์ หรือที่เรียกว่า สะพานปาย ถ้าชอบตื่นเต้นเร้าใจก็ต้องล่องแก่งเรือยางแพคเกจ 2 วัน 1 คืน ล่องเรือยางจากปายไปถึงแม่ฮ่องสอนแล้วนั่งรถกลับซึ่งจะต้องนอนพักแรมระหว่างทางในป่า 1 คืน 

 

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Webmaster : tourdoi@gmail.com