บริษัททัวร์

 

หลวงพ่ออุ่นเมือง วัดน้ำฮู

แม่น้ำปาย

หลวงพ่ออุ่นเมือง วัดน้ำฮู เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระพุทธรูปศักดิสิทธิ์ที่ประชาชนที่นี่นับถือกันมากๆ คือ หลวงพ่อพระอุ่นเมือง     เป็นพระพุทธรูปสำริดปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้า ๒๘ นิ้ว สูง ๓๐ นิ้ว   ตามตำนานแล้วพระองค์นี้สร้างขึ้นโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   สร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับสมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา    แต่ที่น่าอัศจรรย์ก็คือ   ตรงบริเวณเศียรขององค์พระสามารถเปิดออกมาได้   ข้างในกลวงและมีน้ำขังอยู่    ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์    ทางวัดมีการนำเอาน้ำจากเศียรพระมาทำเป็นนำมนต์   เพื่อแจกจ่ายให้กับญาติโยมที่เดินทางมาสักการะหลวงพ่ออุ่นเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล   นอกจากนี้ด้านหน้าของวัดยังมีศาล   ซึ่งภายในประดิษฐานรูปหล่อเหมือนของสมเด็จพระนเรศวร   สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา   และสมเด็จพระเอกาทศรสให้นักท่องเที่ยวได้สักการะ   ด้านหลังของโบสถ์มีเจดีย์สีทอง   ซึ่งเชื่อว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสร้างถวายแก่สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยาเมื่อครั้งสวรรคตไปแล้ว   วัดน้ำฮู ตั้งอยู่เลยโรงพยาบาลปายไปประมาณ ๒ กิโลเมตร
 

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.
Webmaster : tourdoi@gmail.com