ทัวร์ สิบสองปันนา เชียงรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำโขง ไปเรือ-กลับรถ ไปรถ-กลับเรือ โปรแกรมทัวร์แม่ฮ่องสอน
สิบสองปันนา ถิ่นไทในเมืองจีน เรามีบริการจัดแพ็คเกจทัวร์ เที่ยวสิบสองปันนา หรือ เชียงรุ้ง เป็นโปรแกรมไปเรือ กลับรถ ล่องเรือแม่น้ำโขงไปสิบสองปันนา เรือออกจากเชียงแสน เที่ยวสิบสองปันนา ชมทัศนียภาพแม่โขงตลอดเส้นทางจากเชียงแสนไปจนถึงเมืองเชียงรุ้ง สิบสองปันนา ขากลับ นั่งรถกลับผ่านเส้นทางสาย R13 ผ่านประเทศลาว
สิบสองปันนา เชียงรุ้ง ล่องเรือแม่น้ำโขง