อาหารกลางวัน ใช้บริการร้านอาหารของเขตรักษาพันธุ์ฯ ทีลอซู      โปรแกรมทัวร์