อาหารกลางวัน ใช้บริการร้านอาหารของเขตรักษาพันธุ์ฯ ทีลอซู         โปรแกรมทัวร์