ทุ่งดอกกระเจียว จ.ชัยภูมิ  ช่วงนี้ทุกกระเจียวกำลังสวย ในภาพถ่ายมาเมื่อ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา ทุ่งกระเจียวมี 2 ที่ จุดแรกที่ อช. ป่าหินงาม สวยไปจนถึงสิ้นเดือนกรกฎาคม จุดที่สองคือ อช. ไทรทอง สวยไปจนถึงกลางเดือนสิงหาคม ที่นี่อยู่ไม่ไกลมาก หากว่างๆ ก็ลองไปเที่ยวกันดู ไปเห็นทุ่งหญ้ากับป่าเขียวๆ ดอกกระเจียวสีสวย สบายตาสบายใจ  จังหวัดชัยภูมิใช่ว่าจะมีแต่ทุ่งกระเจียว แต่ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากและก็สวย ทริป 3 วันยังเที่ยวไม่หมด  สำหรับหมู่คณะที่มีสมาชิกพร้อม แต่ต้องการความสะดวกสบายต้องการให้จัดโปรแกรมให้ก็ผมได้ สะดวกเมื่อไรไปเมื่อนั้น

by :  kiwlom    www. tourdoi.com  

001 002 003 004 005
001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg 005.jpg
006 007 008 009 010
006.jpg 007.jpg 008.jpg 009.jpg 010.jpg
011 012 013 014 015
011.jpg 012.jpg 013.jpg 014.jpg 015.jpg
016 017 018 019 020
016.jpg 017.jpg 018.jpg 019.jpg 020.jpg
021 022 023 024 025
021.jpg 022.jpg 023.jpg 024.jpg 025.jpg
026 027 028 029 030
026.jpg 027.jpg 028.jpg 029.jpg 030.jpg
031 032 033 034 035
031.jpg 032.jpg 033.jpg 034.jpg 035.jpg
036 037 038 039 040
036.jpg 037.jpg 038.jpg 039.jpg 040.jpg
041 042 043 044 045
041.jpg 042.jpg 043.jpg 044.jpg 045.jpg
046 047 048 049 050
046.jpg 047.jpg 048.jpg 049.jpg 050.jpg
051 052
051.jpg 052.jpg

Copyright © Tourdoi.com All Rights Reserved.