Home  |   โปรแกรมทัวร์ น้ำตกทีลอซู  |  ทัวร์เชียงราย   |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  ทัวร์เขาสก  |  ทัวร์แม่ฮ่องสอน  |  สิบสองปันนา |  แคชเมียร์ - ลาดัค |  ทัวร์กระบี่    | 


ทิวลิป จากศูนย์ส่งเสริมเกษตรที่สูงดอยผาหม่น ในงานเทศกาลเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่ 4 จ. เชียงราย

ดอกทิวลิป ชมกันต่อ


Message 1

แปลงสีชมพู กำลังจะบาน


Message 2

ทิวลิป สีชมพูสวยๆ


Message 3

ชมภาพ ดอกทิวลิป ไปเรื่อยๆ


Message 4

ทิวลิป ชมกันต่อ


Message 5

ทิวลิป สีม่วงก็สวย


Message 6

ดอกทิวลิปสีสวย ชมภาพไปเรื่อยๆ


Message 7

ดอกทิวลิปสีสวย ชมภาพไปเรื่อยๆ


Message 8

ดอกทิวลิปสีสวย ชมภาพไปเรื่อยๆ


Message 9

ดอกทิวลิปสีสวย ชมภาพไปเรื่อยๆ


Message 10

ดอกทิวลิปสีสวย ชมภาพไปเรื่อยๆ


Message 11

ดอกทิวลิปสีสวย ชมภาพไปเรื่อยๆ


Message 12

ดอกทิวลิปสีสวย ชมภาพไปเรื่อยๆ


Message 13

ดอกทิวลิปสีสวย ชมภาพไปเรื่อยๆ


Message 14

ดอกทิวลิปสีแปลกๆ


Message 15

ภาพสุดท้าย ดอกทิวลิป งานเชียงรายดอกไม้งาม


Message 16

คนเชียงรายก็งาม


Message 17

แล้วพบกันปีหน้านะเจ้า

หน้าที่  ทิวลิป 1  /  ทิวลิป 2  /  ทิวลิป 3  /  ทิวลิป 4  / 5  /  6  /  7 /  8   <--  Previous  -+-   Next -->

เชียงราย ไปได้ทั้งปี   โปรแกรมเที่ยวเชียงราย   รายละเอียด