ระเบียงด้านหลังพระตำหนัก มีทัศนีภาพที่สวยงาม บนขอบระเบียงปลูกดอกไม้ออกดอกสวยตลอดปี

วิวจากระเบียง  /   คณะทัวร์ดอยที่ระเบียง  /  ที่ระเบียงถ่ายภาพได้

Home