ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก แม่ฮ่องสอน ทุ่งบัวตอง ทริป 26-29 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

ไปไหนมาบ้างก็จำไม่ค่อยได้แล้ว  ชมภาพละกันครับ

002 003
006 009
011 012 013 014 015
ค่ำคืนที่ปาย
016 017 018 019 020
ที่พัก
021 022 023 024 025
ชิมชา
027 028 029 030
บ้านฮวงโจ๊ว
031 032 033 034 035
036 037 038 039 040
แม่น้ำปาย ห้วยน้ำดัง
041 042 043 044 045
046 047 048 049
053 054 055
056 057 058 059