ทัวร์ บริษัททัวร์

Home  |                        แพคเกจทัวร์แม่ฮ่องสอน - ปาย - ปางอุ๋ง   3 วัน 2 คืน   คลิกชมรายละเอียด 


ภาพทริปเทรนไกด์ทัวร์ดอย เส้นทางแม่ฮ่องสอน 5-7 พ.ย. 2553

 

จากที่เปิดรับทีมงานก็มีผู้สนใจสมัครกันเข้ามาเป็นจำนวนมาก บางท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมแต่เวลาไม่เหมาะเมื่อคัดแล้วก็ได้มาออกทริปจำนวน 9 ท่านหรือหนึ่งคันรถตู้ ส่วนที่เหลือก็สำรองไว้ก่อนหากเห็นว่ามีความจำเป็นต้องเพิ่มก็จะเรียกมาดูเส้นทางในทริปจริงกับนักท่องเที่ยว


ภาพที่ 2

ที่ออบหลวง


ภาพที่ 3

สวนสนบ่อแก้ว


ภาพที่ 4

วัดแบบพม่าวัดแรกของเส้นทาง


ภาพที่ 5

ที่ทุ่งดอกบัวตองดอยแม่อูคอในช่วงเริ่มบาน


ภาพที่ 6

 

ที่วัดจองคำ-จองกลาง


ภาพที่ 7

 

ที่เจดีย์วัดจองกลาง


ภาพที่ 8

 

ที่ปางอุ๋งเช้านี้


ภาพที่ 9

 

ความหนาวกับสายหมอกที่ปางอุ๋ง


ภาพที่ 10

 

ทีมงานไกด์ที่ปางอุ๋ง


ภาพที่ 11

 

ทีมงานไกด์ทัวร์ดอยที่ปางอุ๋ง


ภาพที่ 12

 

ปางอุ๋ง


ภาพที่ 13

 

จุดชมวิวดอยกิ่วลม


ภาพที่ 14

 

ที่จุดชมวิวยอดนิยม


ภาพที่ 15

 

จุดชมวิวห้วยน้ำดัง


ภาพที่ 16

 

หมู่ที่โป่งเดือด


ภาพที่ 17

 

หมู่ที่น้ำตก

ภาพที่ 19

 

ที่น้ำตก