ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

บัวตองช่วงต้นฤดูกำลังบานเต็มทุ่ง พอดีว่าทริปนี้ฟ้าปิด ทุ่งบัวตองจึงไม่สดใส ทุ่งบัวตองแบบนี้มีให้เห็นอีกไม่เกิน 3 สัปดาห์

001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 013 014 015
016 017 018 019 020
021 022 023 024 025
026 027 028