ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

ถ้ำแก้วโกมล สวยงามอลังการด้วยหินงอกหินย้อยขาวใสเหมือนเกล็ดน้ำแข็ง เป็นแหล่งท่องเที่ยว Unseen ที่เพิ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวชมเมื่อไม่นานมานี้

001 003 004 005
006 007 008 009
011 012 015
016 017 018 019 020
021 022 023 024 025