ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

วัดพระธาตุดอยกองมู เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นของแม่ฮ่องสอนและยังเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของชาวเมือง ทริปนี้เราไปตรงช่วงงานประจำปีพอดีจึงได้มีโอกาสเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุและได้เห็นประเพณีและวิถีชีวิตของชาวเมือง

001 002 003 004 005
006 007 009
013 015
016 017 018 020
024 025