ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

โป่งเดือดป่าแป๋ มีลักษณะเป็นบ่อน้ำร้อนเดือดดังในภาพ

001 002 003
007
015
016