ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

ห้วยน้ำดังเช้านี้สวยงามด้วยทะเลหมอกที่ไม่มากและไม่น้อย มองเห็นยอดดอยเชียงดาวเด่นตระหง่านอยู่ไกลๆ นักท่องเที่ยวก็น้อยเพราะไม่ใช่วันหยุดเทศกาล ทริปนี้สวยเลยเก็บภาพมาให้ชมกันเยอะเลย

001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 013 014 015
016 017 018 019 020
021 022 023 024 025
026 027 028 029 030
031 032 033 034 035
036 037 038 039 040
041 042 043 044 045
046 047 048 049 050
051 052 053 054 055
056 057 058 059 060
061 062 063 064 065
066 067 068