ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

เยี่ยมชมหมู่บ้านคนคอยาว ที่เราเรียกพวกเขาว่า กระเหรี่ยงคอยาว แต่พวกเค้าเรียกตนเองว่า ปากะยอ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีลำห้วยไหลผ่าน ทางจังหวัดได้ทำถนนเข้าหมู่บ้านเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ในโปรแกรมทัวร์ไม่มีเที่ยวหมู่บ้านกระเหรี่ยงคอยาว แต่พาแวะชม    เป็นอย่างไรชมภาพกันครับ

001 002 003 004 005
006 007 009 010
011 012 015
016 017 018 019
021 023 024 025
026