ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

ถึงแม่สะเรียง พาขึ้นผาเดียวดายชมทัศนียภาพของเมืองแม่สะเรียง ชมท้องทุ่ง เห็นแม่น้ำยวมอยู่ไกลๆ  ไม่มีในโปรแกรมแต่อยากแวะ

001 002 003 004 005
006 007