ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

ตื่นแต่เช้าเที่ยวตลาดเช้า  ตลาดเป็นการท่องเที่ยวอีกแบบหนึ่งซึ่งได้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น เป็นความเป็นจริงของการดำเนินชีวิตในชุมชนนั้นๆ  เช้ามืดยังไม่ทันสว่างก็จะมีชาวบ้านออกมายืนรอใส่บาตร นักท่องเที่ยวอย่างเราๆ ที่ตื่นแต่เช้าก็ได้มีโอกาสได้ใส่บาตรร่วมกัน

001 002 003 004 005
อาหารชุดใส่บาตร ยังไม่สว่างเลยครับ ชาวบ้านใส่บาตร นักท่องเที่ยวใส่บาตร พากเราก็ใส่บาตร
006 007 008 009 010
นักท่องเที่ยวอีกคณะ ใส่บาตร อาหารชุด
011 012 013 014
ของใส่บาตร ในตลาด ขนมก็มี อย่าลืมอุดหนุนแม่อุ๊
016 017 018 019 020
อาหารไทยใหญ่ ชิมอาหารไทยใหญ่ ข้าวหลาม 10 บาท ลูกก่อคั่ว
021 022 023
เครื่องแกงแค เครื่องแกงแค วัดจองคำยามเช้า