ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

ไนซ์ไลท์ ทริปนี้พาไปเดินถนนคนเดินในแม่ฮ่องสอน และถนนคนเดินที่เมืองปาย สุดท้ายถนนคนเดินสืบสานวัฒนธรรมล้านนา

001 002 003 004 005
ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน ในเมืองปาย ที่ปาย ปาย
006 007 008 009 010
เดินเที่ยวที่ปาย บนถนนสายหนึ่งที่ปาย ถนนคนเดิน สืบสานวัฒนธรรมล้านนา
011 012 013 014 015
เด็กๆ เล่นดนตรีพื้นเมือง มีการออกร้าน ติดโคม เดินเที่ยว คนเมืองทั้งน้าน นักท่องเที่ยวคือผู้ชม
017 018 019 020
บ้านไม้เก่าแก่ ลวดลายงดงาม นักท่องเที่ยว สังเกตแม่ค้า
021 022