ทริปเที่ยวเมืองสามหมอก ทริป 10-14 พ.ย. 2548    Photo by : kiwlom     www.tourdoi.com

แปลงดอกไม้ริมทาง ระหว่างเส้นทางไปทุ่งบัวตอง มีทุ่งดอกไม้ แปลงผักกาด แปลงกระหล่ำปลีที่ชาวเขาปลูกไว้ขาย

001 002 003 004 005
006 007 008 009 010
011 012 013 014 015
016 017